Banki  RSS
Ponad 5 mln klientów w Polsce może zmienić bank z powodu PSD2

Dodano: 25.01.2018 11:03 | 11 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Jedna czwarta posiadaczy kont w Polsce nie ma problemu z dzieleniem się informacjami o swoim rachunku z innymi instytucjami. W Polsce 5,2 mln klientów banków można określić jako "zakładników oddziałów". To osoby, które korzystają z usług bankowych...

Źródło: inwestycje.pl

Za 7 miesięcy pojawią się darmowe konta w każdym banku

Dodano: 11.01.2018 13:01 | 26 odsłon | 0 komentarzy


Od 8 sierpnia wejdą w życie przepisy zobowiązujące wszystkie banki i SKOK-i do oferowania tzw. rachunku podstawowego. Za korzystanie z takiego konta oraz za wydaną do niego kartę nie będzie można naliczać opłat. Dodatkowo, za darmo będzie można...

Tagi: SKOK, PiS, Banki
Źródło: inwestycje.pl

Karta kredytowa dla mikrofirmy

Dodano: 18.12.2017 13:59 | 48 odsłon | 0 komentarzy


Na bezpłatną spłatę karty kredytowej mikroprzedsiębiorca ma pełne dwa miesiące – w Idea Banku i Banku BGŻ BNP Paribas. Z kolei najniższe oprocentowanie oferuje mu Getin Noble Bank, podczas gdy Alior Bank i Raiffeisen Bank za zakupy na kredyt ...

410 tysięcy emerytów wraca na rynek pracy?

Dodano: 05.12.2017 9:01 | 26 odsłon | 0 komentarzy


Po 1 października 75 % uprawnionych skorzystało z obniżenia wieku emerytalnego. Ilu z nich obecnie szuka pracy w agencjach zatrudnienia? Jakie zawody są gotowi wykonywać? Ile stanowisk zostanie faktycznie obsadzonych przez prawie 300 tysięcy "nowych"...

Źródło: inwestycje.pl

Płacąc kartą możemy oszczędzić 6 godzin

Dodano: 28.11.2017 11:01 | 32 odsłon | 0 komentarzy

Transakcja kartą zbliżeniową zajmuje średnio 12,5 sekundy, podczas gdy gotówką 34 sekundy. Przy tysiącu transakcji, każdorazowa oszczędność 22 sekund daje aż 6 godzin zaoszczędzonego czasu - pokazało badanie Barclaycard

Źródło: inwestycje.pl

Co trzeci Polak co najmniej raz w miesiącu odwiedza bank

Dodano: 20.11.2017 11:02 | 21 odsłon | 0 komentarzy


Najczęściej w oddziale wpłacamy i wypłacamy gotówkę. Ponad jedna trzecia Polaków odwiedza bank co najmniej raz w miesiącu, najczęściej po to, aby wpłacić lub wypłacić pieniądze. To wnioski z badania zwyczajów finansowych Polaków zrealizowanego...

Tagi: Banki
Źródło: inwestycje.pl

Prze?omowy moment dla p?atno?ci zbli?eniowych

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 51 odsłon | 0 komentarzy


Jeszcze kilka lat temu wiele osb na tyle obawia?o si? p?atno?ci zbli?eniowych, ?e nacina?o swoje karty, aby t? funkcj? wy??czy?. Sytuacja si? jednak zmieni?a. Z szacunkw Expandera wynika, ?e w?a?nie dokonuje si? historyczny moment, gdy warto?? takich...

Tagi: Expander
Źródło: inwestycje.pl

UOKiK wszczyna post?powanie wobec trzech bankw

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 25 odsłon | 0 komentarzy


BPH, PKO BP i Pekao to trzy banki, wobec ktrych Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsumentw wszcz?? post?powania w sprawie niejasnych zasad ustalania kursw walut w kredytach i po?yczkach hipotecznych w obcych walutach

W pa?dzierniku spad?a aktywno?? klientw bankw

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 17 odsłon | 0 komentarzy


W pa?dzierniku spad?a aktywno?? klientw bankw, jednak nie oznacza to pogorszenia sytuacji w gospodarce. Warto?? indeksu PENGAB, opracowanego na podstawie ankiet przeprowadzonych w?rd pracownikw bankw, wynios?a 25,8 punktu. To o 0,4 punktu wi?cej...

Źródło: inwestycje.pl

Boleto - brazylijski atak na banki

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 49 odsłon | 0 komentarzy


Brazylijska cyberprzestrze? tworzy odr?bny ekosystem i chocia? z?o?liwe oprogramowanie bankowe pochodz?ce stamt?d by?o nieskomplikowane, ostatnie obserwacje wskazuj? nowe i bardziej wyrafinowane narz?dzia do ataku.

Tagi: Banki
Źródło: inwestycje.pl

Warto?? obrotu bezgotwkowego w Polsce ro?nie

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 30 odsłon | 0 komentarzy


19 pa?dziernika b.r. po raz pierwszy obchodzili?my Dzie? P?atno?ci Bezgotwkowych, maj?cy na celu upowszechnianie obrotu bezgotwkowego w Polsce. Wed?ug ekspertw Polskich eP?atno?ci i Ingenico, Polacy coraz ch?tniej korzystaj? z p?atno?ci kart?...

Tagi: Dzieci, ING
Źródło: inwestycje.pl

Ranking najbardziej denerwuj?cych op?at bankowych

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 47 odsłon | 0 komentarzy


To, ?e banki naliczaj? nam r?nego rodzaju prowizje nie jest niczym niezwyk?ym. Niektre z nich s? jednak wyj?tkowo denerwuj?ce. Expander przedstawia subiektywny ranking tych, ktre mog? wywo?ywa? w nas najwi?cej negatywnych emocji

Źródło: inwestycje.pl

Na zakupy? Najlepiej bez gotwki!

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 19 odsłon | 0 komentarzy


Wed?ug bada? NBP, dwie trzecie Polakw uwa?a, ?e p?atno?ci kart? i smartfonem s? wygodniejsze ni? gotwk?. G?wnie ze wzgl?du na szybko?? i bezpiecze?stwo. Transakcja bezgotwkowa zajmuje zaledwie kilka sekund.

Źródło: inwestycje.pl

Jaka przysz?o?? czeka outsourcing bankowy w Polsce?

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 42 odsłon | 0 komentarzy


Ubywa stacjonarnych placwek bankowych, a Polacy z roku na rok staj? si? coraz bardziej mobilni mo?na wysnu? tez?, ?e za kilka lat wszelkie sprawy zwi?zane z finansami b?dziemy za?atwia? online. Czy na pewno? O tym, jaka przysz?o?? czeka ...

Źródło: inwestycje.pl

Fakty i mity zwi?zane z p?aceniem zbli?eniowym kart?

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 42 odsłon | 0 komentarzy

Badania przeprowadzone przez Mastercard pokazuj?, ?e Polska jest liderem, je?li chodzi popularno?? u?ywania zbli?eniowych kart p?atniczych w Europie. A? 23 proc. u?ytkownikw robi to codziennie lub prawie codziennie*.

Tagi: Europa
Źródło: inwestycje.pl

Polska na bezgotwkowej mapie ?wiata

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 18 odsłon | 0 komentarzy


Wed?ug bada? a? 55 proc. Polakw deklaruje, otwarto?? na nowinki technologiczne w zakresie p?atno?ci i aktywnie z nich korzysta. Potwierdzaniem tego jest du?a popularno?? p?atno?ci zbli?eniowych w naszym kraju. Zawsze byli?my w tym zakresie pionierem...

Źródło: inwestycje.pl

Realne zyski z lokaty firmowej tylko w Idea Banku i Banku Pocztowym

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 39 odsłon | 0 komentarzy


Jedynie dwa banki pozwol? mikroprzedsi?biorcy zarobi? na lokacie bankowej wynika z najnowszego rankingu Tax Care. Mowa o Idea Banku i Banku Pocztowym, u ktrych mo?na znale?? oferty depozytw oprocentowanych na ponad 2,2%, czyli ponad granic?...

Źródło: inwestycje.pl

Badanie Alior Banku: jakich korzy?ci oczekuj? klienci w zwi?zku z posiadaniem konta osobistego w banku

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 39 odsłon | 0 komentarzy


Posiadacze bankowych rachunkw osobistych najbardziej ceni? brak op?at za wyp?aty z bankomatw, program lojalno?ciowy oraz wy?sze oprocentowanie na dodatkowym koncie oszcz?dno?ciowym tak wynika z bada? opinii przeprowadzonych przez Alior...

Źródło: inwestycje.pl

Darmowe konto osobiste, w jakim banku? Ranking kont za 0 z?

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 37 odsłon | 0 komentarzy

Jeszcze do niedawna zdecydowana wi?kszo?? rachunkw bankowych dost?pnych na polskim rynku finansowym by?a z definicji darmowa. Dzi? coraz wi?cej bankw wprowadza obowi?zkowe op?aty dla swoich klientw, z uwagi na rosn?ce koszty ich obs?ugi.

Źródło: inwestycje.pl

Standardy numerw rachunkw bankowych

Dodano: 02.11.2017 19:17 | 16 odsłon | 0 komentarzy


Banki stosuj? zunifikowane standardy rachunkw. Pozwala to na automatyzacj? procesu transferu pieni?dzy w ruchu krajowym oraz transgranicznym

Tagi: Banki
Źródło: inwestycje.pl

reklama
Kontakt z nami