Emerytury  RSS
Głusi przejdą na emeryturę tak, jak inni pracownicy. Komisja nie uwzględniła wniosku

Dodano: 09.01.2018 15:59 | 37 odsłon | 0 komentarzy

Sejmowa komisja ds. petycji nie uwzględniła petycji dotyczącej obniżenia wieku emerytalnego dla osób głuchych - do 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

Limit składek na ZUS. Tylko PiS jest "za". PO, Kukiz'15, PSL i Nowoczesna - przeciwne

Dodano: 22.11.2017 18:01 | 54 odsłon | 0 komentarzy

Klub PiS zapowiedział w Sejmie, że poprze rządowy projekt ustawy o zniesieniu górnego limitu składek na ZUS. Przeciwko będą głosowały kluby PO, Kukiz'15, PSL oraz Nowoczesna. Zmiany spowodują, że wzrosną koszty pracy oraz zmniejszą się wynagrodzenia - argumentowała opozycja.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

W?gry: Sonda?: najlepiej by?o za Kadara, w realizacji marze? pomaga rodzina

Dodano: 06.11.2017 18:02 | 52 odsłon | 0 komentarzy

Najlepszym okresem w XX-wiecznej historii W?gier by?y rz?dy Janosa Kadara, a w realizacji marze? najbardziej pomocna jest rodzina i przyjaciele tak s?dzi najwi?cej respondentw najnowszego sonda?u po?wi?conego marzeniom W?grw.

Tagi: W?gry, Rodzina
Źródło: www.gazetaprawna.pl

ZUS: sta? pracy mog? udokumentowa? "stare" dowody osobiste

Dodano: 04.11.2017 8:00 | 55 odsłon | 0 komentarzy

Stare dowody osobiste, wydawane w formie zielonej ksi??eczki, ksi??eczki zdrowia oraz zeznania ?wiadkw mog? potwierdzi? sta? pracy, od ktrego zale?y wysoko?? emerytury - przypomina Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych.

Źródło: www.gazetaprawna.pl

Kasprzak: Rz?d chce zwi?kszy? finansowanie TVP - kosztem emerytw i rencistw

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 18 odsłon | 0 komentarzy

Pose? PSL Mieczys?aw Kasprzak wyrazi? w ?rod? oburzenie projektowanymi przez rz?d zmianami w bud?ecie na 2017 r., ktre przewiduj? m.in. zwi?kszenie finansowania TVP. Zdaniem polityka Stronnictwa, odb?dzie si? to kosztem polskich emerytw i rencistw.

Źródło: www.gazetaprawna.pl

Kukiz'15 pyta Rafalsk? dlaczego ZUS ma finansowa? emerytur? minimaln? pracownikom z Ukrainy

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 87 odsłon | 0 komentarzy

Wicemarsza?ek Sejmu Stanis?aw Tyszka (Kukiz'15) w interpelacji skierowanej do minister rodziny, pracy i polityki spo?ecznej El?biety Rafalskiej pyta dlaczego Polska ma finansowa? emerytury minimalne pracownikom pochodz?cym z Ukrainy.

Źródło: www.gazetaprawna.pl

ZUS: W ramach "suwaka" otrzymali?my od OFE 1,343 mld z?

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 81 odsłon | 0 komentarzy

Otwarte fundusze emerytalne przela?y do ZUS ?rodki w wysoko?ci 1,343 mld z? w ramach tzw. suwaka. S? to dane skorygowane - poinformowa?o biuro prasowe ZUS.

Źródło: biznes.gazetaprawna.pl

Zmiana zasad op?acania sk?adek ZUS przez przedsi?biorcw. ZUS rozsy?a miliony listw

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 36 odsłon | 0 komentarzy

Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych rozpocz?? wysy?k? 3,7 mln listw do przedsi?biorcw, w ktrym podaje indywidualny, jeden dla ka?dego p?atnika sk?adek numer rachunku do wp?at. Operacja, ze wzgl?du na rozmiar korespondencji, b?dzie przeprowadzona w trzech turach.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

MSZ: Proces rozliczania b. wsp?pracownikw s?u?b PRL w resorcie trwa

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 51 odsłon | 0 komentarzy

Proces rozliczania z przesz?o?ci tych osb, ktre wsp?pracowa?y z komunistycznymi s?u?bami w MSZ, ca?y czas trwa; przyspieszy? i zako?czy? go mo?e uchwalenie przygotowanej przez resort nowelizacji ustawy o s?u?bie zagranicznej - o?wiadczy?o w czwartek ministerstwo.

Tagi: Ustawy
Źródło: www.gazetaprawna.pl

B?aszczak: Blisko p? miliarda z? oszcz?dno?ci z tytu?u tzw. ustawy dezubekizacyjnej

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 42 odsłon | 0 komentarzy

Szacujemy, ?e oszcz?dno?ci dla bud?etu pa?stwa w wyniku wprowadzenia tzw. ustawy dezubekizacyjnej wynios? p? miliarda z?otych - powiedzia? szef MSWiA Mariusz B?aszczak. Doda?, ?e ok. 3 tys. osb chce skorzysta? z przepisu umo?liwiaj?cego wy??czenie spod dzia?ania ustawy.

Źródło: www.gazetaprawna.pl

ZUS: z?o?ono ju? 158 tys. wnioskw o przyznanie emerytury

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Do ?rody wniosek o przyznanie emerytury z?o?y?o blisko 158 tys. osb, w tym 120 tys., ktre sk?ada?y go po raz pierwszy - poinformowa? PAP rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

Źródło: www.gazetaprawna.pl

Niemcy: Schulz chce drugiego pojedynku telewizyjnego z Merkel

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 46 odsłon | 0 komentarzy

Kandydat SPD na kanclerza Niemiec Martin Schulz wezwa? urz?duj?c? szefow? rz?du Angel? Merkel by zgodzi?a si? na drugi pojedynek telewizyjny w kampanii przed wyborami do Bundestagu. O jego li?cie do Merkel poinformowa? w ?rod? niemiecki dziennik "Bild".

Źródło: www.gazetaprawna.pl

Szef "Solidarno?ci" do KE: ni?szy wiek emerytalny kobiet to przywilej

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 50 odsłon | 0 komentarzy

Ni?szy wiek emerytalny kobiet to przywilej, nie dyskryminacja; KE prbuje ingerowa? w suwerenne decyzje polskich obywateli - napisa? w li?cie do przewodnicz?cego Komisji Europejskiej Jeana-Claude';a Junckera przewodnicz?cy NSZZ "Solidarno??" Piotr Duda.

Źródło: www.gazetaprawna.pl

Kosiniak-Kamysz: jeste?my gotowi do wyborw samorz?dowych

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 16 odsłon | 0 komentarzy

PSL jest gotowe do przysz?orocznych wyborw samorz?dowych; ludowcy pjd? do wyborw pod w?asnym szyldem, pod szyldem zielonej koniczynki - zapowiedzia? w pi?tek w ?odzi szef PSL W?adys?aw Kosiniak-Kamysz.

Tagi: BOR, PSL, Wybory, Wasko
Źródło: www.gazetaprawna.pl

Zieli?ski: zwrci?em si? do RPO o informacje dot. 95-letniego powsta?ca

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 43 odsłon | 0 komentarzy

Wiceminister SWiA Jaros?aw Zieli?ski zwrci? si? do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara z pro?b? o udost?pnienie informacji na temat 95-letniego powsta?ca - autora listu, ktry wp?yn?? do biura RPO w zwi?zku z tzw. ustaw? dezubekizacyjn?.

Źródło: www.gazetaprawna.pl

Premier: nie rozwa?amy nowelizacji ustawy dezubekizacyjnej

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 74 odsłon | 0 komentarzy

Nie rozwa?amy nowelizacji ustawy dezubekizacyjnej - o?wiadczy?a w czwartek premier Beata Szyd?o. Premier by?a pytana, czy rozwa?ana jest nowelizacja ustawy dezubekizacyjnej, tak aby nie obejmowa?a funkcjonariuszy, ktrzy w PRL uczyli si? w szko?ach milicyjnych, a nie pracowali w SB.

Źródło: www.gazetaprawna.pl

Nowoczesna: w??czymy si? w prace nad reform? systemu emerytalnego pod kilkoma warunkami

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 88 odsłon | 0 komentarzy

Politycy Nowoczesnej zapowiedzieli, ?e w??cz? si? w prace nad reform? emerytaln?, prowadz?c? do likwidacji OFE, pod kilkoma warunkami. ??daj? m.in. zapewnienia, ?e nowe fundusze emerytalne b?d? podmiotami prywatnymi, do ktrych przeniesione zostan? wszystkie ?rodki zgromadzone w obecnym OFE.

Źródło: www.gazetaprawna.pl

Jest zielone ?wiat?o dla likwidacji OFE. Fundusz Pracy dorzuci si? do emerytalnych oszcz?dno?ci Polakw

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Resorty rozwoju i pracy porozumia?y si? w sprawie zmian w systemie emerytalnym. Ju? we wrze?niu projekt ma trafi? do konsultacji. Fundusz Pracy dorzuci si? do emerytalnych oszcz?dno?ci Polakw. Pieni?dze wystarcz? jednak tylko na zach?t? do dalszego odk?adania na staro??

Źródło: biznes.gazetaprawna.pl

O wysoko?? przysz?ych emerytur najcz??ciej s? pytani doradcy emerytalni ZUS

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 82 odsłon | 0 komentarzy

Ile b?dzie wynosi? emerytura oraz jakie dokumenty trzeba z?o?y?, by otrzyma? ?wiadczenie - to najcz?stsze pytania kierowane do doradcw emerytalnych w placwkach ZUS. Rzecznik zak?adu zapewnia, ?e ZUS jest przygotowany na reform? i nap?yw wnioskw emerytalnych.

Źródło: www.gazetaprawna.pl

Szef MSZ o w?tpliwo?ciach KE m.in. ws. wieku emerytalnego: to ju? jest polityka n?kania

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 56 odsłon | 0 komentarzy

To ju? jest polityka n?kania, polityka dyskryminacji Polski - tak w?tpliwo?ci KE m.in. ws. wieku emerytalnego skomentowa? w ?rod? szef MSZ Witold Waszczykowski. Wed?ug niego do zastrze?e? Komisji nale?y podej?? "pakietowo".

Źródło: www.gazetaprawna.pl

Kontakt z nami