Faktoring  RSS
Wątpliwości wobec split paymentu: Faktoring skomplikowany i nie tak opłacalny?

Faktoring może być bardziej skomplikowany i nie tak opłacalny, ale popyt na usługi branży może jeszcze wzrosnąć.

Tagi: Faktoring, ING
Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Jakie są zalety faktoringu niepełnego?

#zrodlo
Faktoring niepełny to bardzo popularny rodzaj faktoringu wśród polskich przedsiębiorców, którzy coraz chętniej decydują się na ten rodzaj finansowania. Tylko w 2017 roku, liczba polskich firm, które korzystały z usług faktoringowych...

Źródło: inwestycje.pl

VAT: Szybsza płatność uchroni przed odpowiedzialnością

Firma faktoringowa nie będzie odpowiadała solidarnie za zaległości VAT dostawcy, jeśli zapłaci mu przed 1 lipca br., a sama otrzyma należność na swój rachunek VAT już po tej dacie.

Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Faktoring to nie kredyt ani nie pożyczka

Różnice kursowe powstałe wskutek zawarcia umowy faktoringu nie są przychodem ani kosztem podatkowym – orzekł NSA.

Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Jak rozliczać VAT: Korekta historyczna

Resort finansów zapowiedział obligatoryjną centralizację z ośmiomiesięcznym opóźnieniem. Nie może to być jednak przesłanką do przyjęcia, że niedozwolone jest dokonanie korekt rozliczeń historycznych.

Tagi: VAT, Niemcy
Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Centralny rejestr faktur vs podzielona płatność. Co lepsze?

Niedawne informacje prasowe na temat luki w VAT i zwalczania wyłudzeń tego podatku ponownie potwierdziły, że Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie centralnego rejestru faktur. Dodatkowo pojawiła się wzmianka o zainteresowaniu MF koncepcją podzielonej płatności (ang. split payment) jako kolejnego narzędzia uszczelnienia systemu VAT. Warto więc dokonać analizy i porównać oba narzędzia.


Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Najnowsze orzecznictwo w sprawie faktur

Błędnie wystawiony dokument może pozbawić podatnika prawa do odliczenia podatku lub nałożyć obowiązek jego zapłaty. Szczególną ostrożność przedsiębiorcy powinni też zachować przy procedurze odwrotnego obciążenia, gdyż tu wyjątkowo często występuje ryzyko nadużyć. Jednak to głównie puste faktury są na celowniku fiskusa.

Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Numer książki niepotrzebny na fakturze

Można w celach informacyjnych zamieścić na dokumencie sprzedaży symbol ISBN, ale nie ma takiego obowiązku – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.

Tagi: Książki
Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Jak rozliczać świadczenia kompleksowe

Oferty pakietowe, łączna sprzedaż kilku produktów lub usług czy też dostarczenie materiałów połączone z ich instalacją to przykłady świadczeń kompleksowych. W ich ramach przedsiębiorcy, świadcząc dla klienta usługę główną, podstawową, wykonują również kilka usług pobocznych związanych z tą pierwszą.

Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Faktoring odwrotny, czyli jak uniknąć obowiązku korygowania kosztów

Podatnik, który chce uniknąć obowiązku korygowania kosztów, może skorzystać z faktoringu odwrotnego – wynika z wyroku WSA we Wrocławiu

Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Sprawdź, jakie są największe zalety i wady faktoringu

Faktoring (od łacińskiego facere – pośrednik) jest formą transakcji handlowej wywodzącej się od anglosaskich instytucji finansowych i na dobre rozwiniętej w połowie XX wieku. Można go określić jako krótkoterminowe finansowanie działalności danego podmiotu, które polega na wykupie przez tzw. faktora – firmę/bank świadczący usługę faktoringu – wierzytelności podmiotu (tzw. faktoranta). Najczęściej chodzi tu o wykup faktur (stąd nazwa), na podstawie których dane przedsiębiorstwo dochodzi swoich należności od odbiorców towarów lub usług. W ten sposób owi odbiorcy stają się już dłużnikami faktora (banku) i jemu bezpośrednio spłacają swoje zobowiązania.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl

Jak korzystać z faktoringu

W czasie prosperity, kiedy zwiększa się zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, dostarcza go faktoring. W czasach trudnych pomaga firmom w zarządzaniu należnościami.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl

Jak od nowego roku należy przesyłać faktury elektroniczne

Zmienione przepisy ułatwią wystawianie e-faktur. Nie trzeba będzie już mieć na ich wysyłanie pisemnej zgody odbiorcy. Wystarczy akceptacja ustna albo nawet samo opłacenie należności

Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Jak walczyć z opóźnieniami płatności?

Mniej więcej jedna czwarta należności krajowych firm jest opłacana z opóźnieniem – podaje Krajowy Rejestr Długów na podstawie badania przeprowadzonego latem tego roku wspólnie z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych. Według KRD niemal połowa to należności przeterminowane o więcej niż trzy miesiące. Nic więc dziwnego, że 63 proc. firm skarży się, że zatory płatnicze stanowią barierę w działalności.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl

Firmy faktoringowe rosną w siłę: Ich wynik wzrósł o 37 proc.

Wynik finansowy netto niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wyniósł 148,6 mln zł w 2011 r. , co oznacza wzrost o 36,6% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny.

Źródło: biznes.gazetaprawna.pl

Faktoring pomaga w zwiększeniu płynności

Przedsiębiorcy cierpią z powodu zatorów płatniczych. Aż 80 proc. firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ciągu minionych 6 miesięcy spotkało się z opóźnieniem opłaty za usługę czy sprzedane wyroby.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl

Firmy faktoringowe liczą na wzrost obrotów

Wydłużające się terminy płatności i coraz dotkliwsze zatory płatnicze zagrażające płynności firm sprzyjają rozwojowi branży faktoringowej. Przyczynia się do niego również utrudniony dostęp do kredytów.

Źródło: biznes.gazetaprawna.pl

Niepewność napędza rynek faktoringu. W 2011 r. jego wartość wzrosła o jedną piątą

Polscy przedsiębiorcy w ubiegłym roku odsprzedali firmom faktoringowym faktury o wartości 67,1 mld zł – wynika z danych Polskiego Związku Faktorów. W porównaniu z 2010 r. oznacza to wzrost o 19,3 proc.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl

Faktoring – gwarancja płynności finansowej na ciężkie czasy

Z faktoringu korzysta coraz więcej polskich firm. Od początku stycznia do końca września 2011 r. obroty firm oferujących tę usługę wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. o 17,3 proc., do 46,9 mld zł. Przedstawiciele Polskiego Związku Faktorów – organizacji zrzeszającej największe firmy faktoringowe – twierdzą, że to najlepszy dowód, iż przedsiębiorstwa korzystające z tego narzędzia mają się bardzo dobrze.

Źródło: biznes.gazetaprawna.pl

Hajdarowicz chce więcej Eurofaktora

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny wezwał do sprzedaży 406 458 akcji spółki Eurofaktor, stanowiących 5,87 proc. udziału w głosach na WZA spółki. Za akcję fundusz kontrolowany przez Grzegorza Hajdarowicza chce płacić 2,28 zł

Źródło: biznes.gazetaprawna.pl

reklama
Kontakt z nami