NIK: programy naprawcze skuteczne, ale czy na długo?

22.03.2018 13:59

Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do realizacji programów naprawczych, gdy pogarsza się ich sytuacja finansowa. W latach 2012-2017 odnotowano 6-krotny wzrost liczby samorządów w trudnej sytuacji ekonomicznej. Częściowo jest to wynik programów pomocowych, na które samorządy muszą wyłożyć również wkład własny, zadłużając się w tym celu. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła skuteczność skontrolowanych programów naprawczych, jednakże z uwagi na krótki okres od zakończenia ich realizacji odstąpiła od oceny trwałości ich rezultatów. Zastrzeżenia NIK dotyczyły natomiast rzetelności i prawidłowości przygotowania programów naprawczych, ich realizacji, a także braku określenia efektów finansowych części przedsięwzięć.

Więcej w serwisie www.wspolnota.org.pl

Kod z obrazka
Komentarze (0):
reklama
Kontakt z nami