Prawa i obowiązki wynikające z nowej ustawy AML [Punkty widzenia]

04.07.2018 8:50

<b>Foto:</b> styl.fm
Foto: styl.fm

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu instytucje obowiązane zyskają podstawę prawną do przetwarzania informacji zawartych w dokumentach tożsamości klienta. Prawo to będzie dotyczyć także zakładów ubezpieczeń na życie i wskazanych w przepisach Nowej Ustawy AML agentów ubezpieczeniowych.

Więcej w serwisie feedproxy.google.com

Kod z obrazka
Komentarze (0):
Kontakt z nami