Księgowość i Podatki > Ordynacja podatkowa  RSS
Czy można zapłacić CIT od aportu jeśli nie doszło do aportu?

#zrodlo
Można. Takie przewrotne podejście stosują organy, a nierzadko wtórują im sądy administracyjne, zarówno na poziomie WSA, jak i NSA. Dotyczy to sytuacji, gdy wspólnik jest wierzycielem spółki i swoją wierzytelność chce konwertować na jej kapitał. Jednak zamiast faktycznego aportu (czyli…

Tagi: CIT, PIT, Spółki
Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Zryczałtowany podatek od nagrody wygranej w konkursie przez przedsiębiorcę

#zrodlo
Od nagrody wygranej w konkursie przez przedsiębiorcę należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 10% wartości nagrody. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 22 czerwca 2018 r. (sygn. III SA/Wa 3130/17). Jest to kolejny wyrok podważający stanowisko…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Kontrole cen transferowych: NSA nakazuje organom coraz bardziej merytoryczne podejście, w tym stosowanie Wytycznych OECD

#zrodlo
W dniu 20 czerwca 2018 r. NSA wydał wyrok (II FSK 1665/16), w którym podkreślił, że proces szacowania cen w transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi nie może odbywać się wyłącznie przez proste przeniesienie cen bądź marż zawartych pomiędzy podmiotami niezależnymi,…

Tagi: Ceneo
Źródło: podatkiwbiznesie.pl

RCL krytycznie o opodatkowaniu VAT niewykorzystanych voucherów

Kwestia opodatkowanie VAT voucherów nie jest obecnie uregulowane na gruncie krajowych przepisów podatkowych. Ma to się zmienić od 2019 r., do kiedy to na grunt ustawy o VAT wdrożone powinny zostać regulacje Dyrektywy VAT w tym zakresie. W związku z…

Tagi: VAT, PiS, Ustawy
Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Najlepsi doradcy podatkowi i innowacyjne rozwiązania są w CRIDO

W 12. Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika „Rzeczpospolita“ CRIDO Taxand zajęło pozycję lidera w 4 kategoriach.  Andrzej Puncewicz – został wybrany najlepszym doradcą w postępowaniach podatkowych (po raz trzeci z rzędu). Ewelina Stamblewska-Urbaniak – została wybrana najlepszym doradcą w zakresie…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Procedury związane z Whistleblowing obowiązkiem przedsiębiorcy od 13 lipca 2018 r.

Zgodnie z przepisami nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., od dnia 13 lipca 2018 r. przedsiębiorca wskazany w ww. ustawie zobowiązany będzie do opracowania i wdrożenia procedur Whistleblowing. Nowa ustawa o…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Prosto nie będzie! – prosta spółka akcyjna zbawienie dla start-up’ów?

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pracuje nad projektem zmian w Kodeksie spółek handlowych mających na celu wprowadzenie nowej formy prawnej – Prostej spółki akcyjnej (PSA). PSA ma być przeznaczona dla start-up’ów i w założeniu, gwarantować o wiele większą elastyczność niż spółka…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Czy podzielona płatność podzieli przedsiębiorców?

Już tylko kilka dni pozostało do wejścia w życie rewolucyjnych zasad rozliczania płatności za faktury zakupowe, czyli tzw. mechanizmu podzielonej płatności VAT (split-payment). Niektórzy przedsiębiorcy mogli już jakiś czas temu zauważyć na stronach bankowości internetowej swoich banków, że pojawił się…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Należyta staranność możliwa także w branży paliwowej

Organy podatkowe przy ocenie kwestii dochowania należytej staranności przez podatników powinny brać pod uwagę cały materiał dowodowy. Tak wynika z ustnego uzasadnienia jednego z ostatnich wyroków WSA w Warszawie. Tym razem sprawa dotyczyła branży paliwowej, która od lat postrzegana jest…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Koszty związane z oddelegowaniem pracowników w limicie art. 15e ust.1 CIT?

Dyrektor KIS w wydanej 1 czerwca br. interpretacji podatkowej wskazał, że koszty związane z oddelegowaniem kadry menadżerskiej do pracy w spółce powiązanej powinno być limitowane. Interpretacja została wydana na podstawie przepisów ustawy o CIT odnoszących się do limitów kosztów uzyskania…

Tagi: CIT, PiS, Ustawy
Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Polskie REITy na F.I.N.N.iszu

W Ministerstwie Finansów (MF) trwają intensywne prace nad przygotowaniem wersji projektu ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (FINN), która zostanie ostatecznie skierowana do Sejmu. W poniedziałek 18 maja miała miejsce konferencja uzgodnieniowa z udziałem przedstawicieli MF oraz podmiotów, które…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Lakoniczne zawiadomienie wystarczające, aby zawiesić termin przedawnienia

Wczoraj (18 czerwiec 2018 r.) NSA, w składzie 7 sędziów, rozpatrywał pytanie prawne dotyczące sposobu, w jaki podatnik powinien zostać poinformowany o wszczęciu postępowania karnego skarbowego, aby doszło do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Skład sędziowski podjął w tym zakresie…

Tagi: Podatki
Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Wzrasta temperatura wokół FE w VAT – polskie pytanie prejudycjalne przed TSUE

6 czerwca WSA we Wrocławiu postanowił o skierowaniu dwóch pytań prejudycjalnych do TSUE w sprawie rozumienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT (FE). O tym, jak ważny jest to temat dla polskich podatników pisaliśmy już wcześniej na naszym…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Zniesienie limitu ZUS pod lupą Trybunału Konstytucyjnego

Na początku 2018 r. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wniosek Prezydenta związany był z wątpliwościami zgłoszonymi…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Skonto z fakturą korygującą „in minus”

NSA w wyroku z dnia 30 maja 2018 r. (sygn. I FSK 325/16) potwierdził stanowisko fiskusa, że w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono tzw. skonta, czyli rabatu z tytułu wcześniejszej płatności, dostawca ma obowiązek wystawienia faktury korygującej „in minus”.…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Opodatkowanie PON części technicznych elektrowni wiatrowych coraz bliżej

Wczoraj (7 czerwca 2018 r.) Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Poza kwestiami związanymi z regulacją różnych obszarów działalności OZE, ustawa ostatecznie wyjaśnia również wątpliwości interpretacyjne dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Działalność twórcza w zakresie programów komputerowych a ocena organów podatkowych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po raz kolejny wypowiedział się na temat możliwości zastosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów w kontekście przepisów ustawy o PIT obowiązujących od 1 stycznia 2018 r., tym razem w odniesieniu do działalności twórczej w zakresie programów…

Tagi: PIT, PiS, Ustawy, Kolej
Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Spółki Skarbu nakręcą podzieloną płatność

Niespełna miesiąc dzieli nas od wejścia w życie przepisów dotyczących podzielonej płatności. W propagowanie tej metody rozliczeń włącza się kolejna grupa podmiotów – spółki Skarbu Państwa. Ich zaangażowanie może zmienić charakter mechanizmu w wielu branżach – z dobrowolnego na praktycznie…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

CIT-TP / PIT-TP Ministerstwo Finansów publikuje FAQ

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiły się wyjaśnienia w zakresie wypełniania formularzy CIT-TP i PIT-TP. Wyjaśnienia długo oczekiwane, bowiem wypełnianie tych formularzy nie jest sprawą najprostszą, a termin ich złożenia po raz pierwszy coraz bliżej – 30 września 2018. Wyjaśnienia MF…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

WSA niejednolicie o zgodności odliczenia VAT od WNT i odwrotnego obciążenia z Dyrektywą

Jak wskazywaliśmy we wpisie z 25 kwietnia 2018 r., w ostatnim czasie pojawiały się wyroki WSA w myśl których za niezgodne z Dyrektywą VAT należy uznać polskie przepisy zgodnie z którymi podatnicy mają prawo rozliczyć podatek naliczony i należny wynikający…

Tagi: Podatki, VAT, PiS
Źródło: podatkiwbiznesie.pl

reklama
Kontakt z nami