Porady finansowe  RSS
Co pomysł na oszczędzanie na emeryturę ma wspólnego z nagrodą Nobla?

Dodano: 18.11.2017 12:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Tegoroczny noblista Richard Thaler dostał nagrodę za pewne elementy tego, jak powinno się budować zachęty do długoterminowego oszczędzania, które tutaj wykorzystujemy – przyznał Paweł Borys, prezes Polskiej Fundacji Rozwoju, pytany o projekt wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych.

Tagi: Emerytury, PIT, BOR
Źródło: forsal.pl

Bogaci bankierzy przyznają: millenialsom należy się współczucie

Dodano: 15.11.2017 7:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

O pokoleniu millenialsów pisze się dużo – zarówno dobrego, jak i złego – ale Credit Suisse stwierdził, że należy im się współczucie.

Tagi: PiS, Banki
Źródło: forsal.pl

Pożyczać czy nie? Jak i od kogo?

Dodano: 13.11.2017 15:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Prowadzenie biznesu bez kredytu jest możliwe ale trudne, szczególnie jeśli firma ma ambicje i plany rozwoju.

Tagi: Firma, Biznes
Źródło: forsal.pl

Wzrósł odsetek Polaków bez kłopotów ze spłatą zobowiązań. To historyczny rekord

Dodano: 13.11.2017 13:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Odsetek Polaków bezproblemowo regulujących swoje zobowiązania finansowe wzrósł do 80 proc. – wynika z badania przeprowadzonego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

Źródło: forsal.pl

W tak szybkim tempie nie bogaciliśmy się od ponad 4 lat

Dodano: 13.11.2017 8:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Aktywa gospodarstw domowych w końcu czerwca wynosiły niespełna 1,24 bln zł – wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego. W tak szybkim tempie nie bogaciliśmy się od 54 miesięcy.

Źródło: forsal.pl

Brak 30-krotności to brak emerytur pomostowych?

Dodano: 10.11.2017 10:01 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Przedsiębiorcy boją się, że likwidacja limitu składek podniesie koszty pracy. A związkowcy upatrują w niej zagrożenia dla wcześniejszych świadczeń

Źródło: forsal.pl

Europie wrócił apetyt na konsumpcję na kredyt

Dodano: 10.11.2017 7:00 | 8 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Od początku 2015 roku w większości krajów strefy euro rośnie wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych. Najszybciej zadłużają się gospodarstwa domowe we Włoszech.

Źródło: forsal.pl

Barometr Rynku Consumer Finance zapowiada wzrost zad?u?enia konsumpcyjnego

Dodano: 09.11.2017 14:00 | 11 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Barometr Rynku Consumer Finance za IV kwarta? wskazuje na wzrost zad?u?enia konsumpcyjnego gospodarstw domowych w Polsce - wynika z badania Konfederacji Przedsi?biorstw Finansowych.

Źródło: forsal.pl

Raty niektrych kredytw skocz? nagle o 30 proc.

Dodano: 09.11.2017 13:01 | 8 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Program Rodzina na Swoim pomg? prawie 200 tys. kredytobiorcw w ta?szym zakupie mieszkania lub budowie domu. Sposb jego dzia?ania mo?e by? jednak zdradliw? pu?apk? z dniem ustania dop?at rata kredytu nagle wzro?nie, w dzisiejszych warunkach o ponad 30 proc.

Źródło: forsal.pl

Nawet 4 proc. na lokacie dla nowych klientw

Dodano: 08.11.2017 6:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Inflacja zjada pieni?dze z przeci?tnej bankowej lokaty dwa razy szybciej ni? banki dopisuj? do nich odsetki. Rozwi?zaniem s? promocje. Te dla nowych klientw pozwalaj? zarobi? nawet trzy razy wi?cej ni? oferta standardowa radzi Open Finance.

Źródło: forsal.pl

Rainbow Tours: W wielk? podr? tylko z pewnym partnerem

Dodano: 07.11.2017 15:00 | 9 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Firma dzia?aj?ca w bran?y turystycznej, szczeglnie na wielu zagranicznych rynkach, oprcz bran?owego know-how musi mie? sprawnie dzia?aj?ce finanse, zw?aszcza pod wzgl?dem mi?dzynarodowych operacji finansowych.

Tagi: Firma
Źródło: forsal.pl

Trzymasz oszcz?dno?ci na ROR dajesz bankowi w prezencie 41 tys. z?

Dodano: 07.11.2017 8:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Niskie oprocentowanie lokat bankowych sprawi?o, ?e wielu Polakw trzyma oszcz?dno?ci na zwyk?ym, nieoprocentowanym rachunku osobistym. Z wylicze? Expandera wynika, ?e udzia? lokat bankowych spad? do najni?szego poziomu w historii i wynosi nieca?e 39 proc., co powoduje ogromne straty dla oszcz?dzaj?cych.

Źródło: forsal.pl

Jak wzrost stp procentowych i wynagrodze? wp?ynie na zdolno?? kredytow? Polakw?

Dodano: 03.11.2017 17:00 | 12 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Wzrost stp procentowych jaki jest oczekiwany przez ekspertw w ci?gu najbli?szych dwch lat mo?e mie? negatywny wp?yw na zdolno?? kredytow? wielu Polakw, czego skutkiem mo?e by? mniejszy popyt na mieszkania. Z drugiej za? strony notuje si? w Polsce bardzo szybki wzrosty p?ac, ktre mog? zrekompensowa? ewentualne zmiany spowodowane decyzj? Rady Polityki Pieni??nej. Czy tak si? stanie?

Źródło: forsal.pl

Podwojony limit dotycz?cy 50-proc. kosztw. Ktre zawody zyskaj?, a ktre strac??

Dodano: 02.11.2017 18:03 | 8 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W przysz?ym roku ma zosta? podwojony limit dotycz?cy 50-proc. kosztw uzyskania przychodw dla twrcw. Ale jednocze?nie cz??? podatnikw mo?e straci? prawo do tej preferencji.

Źródło: forsal.pl

Nowa forma oszcz?dzania na emerytur? dla bud?etwki. Czy zrzucimy si? na ni??

Dodano: 02.11.2017 18:03 | 6 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Nauczyciele, urz?dnicy, pracownicy rz?dowych agencji i funduszy b?d? mogli liczy? na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne.

Polacy zrezygnowali z 1 mld z? zysku. Lokaty w bankach s? passe

Dodano: 02.11.2017 18:03 | 19 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

A? o 57,4 proc. spad?y zyski z lokat bankowych w ci?gu ostatnich czterech lat. Nie jest to wy??cznie wina malej?cych od 2013 r. stp procentowych. Klienci sami dobrowolnie rezygnuj? z nale?nego im zarobku. W samym 2016 roku zrezygnowali z prawie 1 mld z? odsetek.

Źródło: forsal.pl

Rodzina w Helsinkach oszcz?dza ponad 100 razy wi?cej ni? w Warszawie

Dodano: 02.11.2017 18:03 | 9 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W Zurychu, Luksemburgu, Kopenhadze czy Helsinkach statystyczna rodzina mo?e co miesi?c zaoszcz?dzi? nawet ponad 100 razy wi?cej ni? w Warszawie. Jest to o tyle zaskakuj?ce, ?e nad Wis?? i tak ?atwiej oszcz?dza? ni? w wi?kszo?ci europejskich stolic.

Źródło: forsal.pl

Ile oszcz?dno?ci "na czarn? godzin?" potrzebujemy, aby czu? si? bezpiecznie?

Dodano: 02.11.2017 18:03 | 10 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Kwota, ktra pozwoli?aby Polakom czu? si? finansowo bezpiecznie w obliczu niespodziewanych okoliczno?ci, z roku na rok ro?nie i obecnie wynosi ?rednio 5 000 z?. Oszcz?dno?ci w takiej kwocie ma 40% ankietowanych, wynika z badania przeprowadzonego dla Provident Polska przez Danae.

Źródło: forsal.pl

Ekspert: USD korzysta na pozytywnym sentymencie, PLN pozostanie relatywnie mocny

Dodano: 02.11.2017 18:03 | 9 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Aprecjacj? dolara uzasadniaj? czynniki fundamentalne, a silna polska gospodarka jest wsparciem dla z?otego - oceni? Mateusz Sutowicz z Banku Millennium. Jego zdaniem, rentowno?ci polskich obligacji maj? potencja? do wzrostw.

Źródło: forsal.pl

Komiksy, zabawki, trunki. Oto 5 niecodziennych sposobw na inwestycje

Dodano: 02.11.2017 18:03 | 5 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Komiksy, zabawki, monety, trunki czy zabytkowe auta sposobw na alternatywne inwestycje jest ca?a masa. Moda na nie potrafi jednak przemija?, a obietnica dwu-trzycyfrowych zyskw mo?e zosta? przekuta w strat? ostrzega Open Finance.

Źródło: forsal.pl

Polecamy
Baza dłużników – jak działa, za co można tam trafić i jak z niej zniknąć?

Dodano: 10.11.2017 9:01 | 4 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Według Indeksu Zaległych Płatności Polaków rośnie liczba osób, które nie radzą sobie z regularnym spłacaniem zadłużenia. Najwięcej dłużników jest w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Warto pamiętać, że z pojęciem dług wiążą się konsekwencje w postaci trafienia na listę dłużników. Jak się tam dostać i co najważniejsze, jak z niej zniknąć? Polacy lubią się zadłużać …

Tagi: Radni
Źródło: www.sposobnawszystko.pl

Kontakt z nami