Samorząd  RSS
Wspólnota pobiegła w Jarosławcu!

#zrodlo
Lębork, Kobylnica, Świeszyno – tak wyglądało podium drużynowego biegu samorządowego w Jarosławcu. Na dystansie 2200 metrów rywalizowały zespoły z całej Polski. Oprócz licznie reprezentowanego samorządu z północnej części Polski startowały zespoły z Tarnowa Podgórnego, województwa lubuskiego oraz Gliwic.

Tagi: BOR
Źródło: www.wspolnota.org.pl

Środki unijne na termomodernizację budynków mieszkalnych

#zrodlo
Blisko 200 mln zł trafi do województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego w ramach programu finansowania inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Program został uruchomiony przez Getin Noble Bank, który pozyskał środki unijne na akcję kredytową skierowaną do wspólnot mieszkaniowych w ramach umów operacyjnych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Źródło: www.wspolnota.org.pl

Mazowieckie zabytki z dofinansowaniem

#zrodlo
Dzięki finansowemu wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości 5 mln zł, w 67 zabytkowych obiektach przeprowadzone będą remonty oraz prace konserwatorskie i restauratorskie.

Źródło: www.wspolnota.org.pl

Mieszkanie wytchnieniowe - nowy pomysł Białegostoku

#zrodlo
W Białymstoku powstało pierwsze mieszkanie wytchnieniowe. Profesjonalni opiekunowie zapewniają w nim czasową opiekę dorosłym osobom z autyzmem i niepełnosprawnym intelektualnie. W tym czasie rodzice czy opiekunowie mogą odpocząć lub załatwić niezbędne sprawy. Z tej propozycji skorzystało już 9 rodzin

Źródło: www.wspolnota.org.pl

Rząd stawia moich mieszkańców w trudnej sytuacji

Gdy powstanie port lotniczy, gmina z rolniczej przekształci się w biznesową, bo takiej inwestycji towarzyszy duży rozwój przedsiębiorczości. Ale czy gmina Baranów w ogóle będzie miała szansę istnieć? Czy pozostaną jeszcze jakieś więzi między ludźmi, które budują wspólnotę lokalną? Teren zostanie poszatkowany ciągami komunikacyjnymi, część mieszkańców zostanie wysiedlona. Dojdą do tego zagrożenia środowiskowe – mówi Andrzej Kolek, wójt Baranowa.

Źródło: www.wspolnota.org.pl

Supermieszkańcy, supersamorządy

Żeby inicjatywy społeczne w gminach miały szansę powodzenia, potrzeba chęci nie tylko samych mieszkańców, ale też władz gminy i urzędników. Laureaci konkursu „Super Samorząd 2018” pokazali, że współpraca jednych i drugich jest możliwa i nie wymaga wielkich nakładów. Jury doceniło zaangażowanie pomysłodawców i chęć współpracy gmin, które nie dość, że nie przeszkadzają, to pomagają realizować pomysły mieszkańców.

Źródło: www.wspolnota.org.pl

DOPUSZCZALNE UCHWALENIE AKTU MIEJSCOWEGO Z MOCĄ WSTECZNĄ

Nadanie aktowi prawa miejscowego wstecznej mocy obowiązującej nie jest bezwzględnie zakazane. Retroaktywne przepisy lokalne muszą być jednak zgodne z zasadami demokratycznego państwa prawnego oraz nie mogą pogorszyć sytuacji prawnej adresatów aktu prawnego.

Tagi: Lokaty, PiS
Źródło: www.wspolnota.org.pl

ZAKAZ USTALANIA WARUNKOWEGO WYNAGRODZENIA

Rada gminy może zarządzić pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa, ustalając przy tym należne inkasentowi wynagrodzenie. Niedopuszczalne jest natomiast uzależnienie wypłaty tego wynagrodzenia od terminowości wpłat pobranych wcześniej opłat.

Źródło: www.wspolnota.org.pl

Pociągiem do kultury z 30-proc. zniżką

#zrodlo
Podróż pociągiem połączona ze zwiedzaniem małopolskich instytucji kultury i to z 30-proc. zniżką – taką ofertę przygotowały dla pasażerów Koleje Małopolskie we współpracy z Województwem Małopolskim oraz 15 partnerami projektu. Wszystko dzięki akcji Pociąg do kultury, w ramach której już od lipca mieszkańcy i turyści odwiedzający nasz region po okazaniu biletu kolejowego będą mogli skorzystać z atrakcyjnych zniżek na spektakle, wystawy i liczne wydarzenia kulturalne.

Źródło: www.wspolnota.org.pl

500+ PO ROZWODZIE

#zrodlo
Organ administracji publicznej przyznaje świadczenie wychowawcze obojgu rodzicom żyjącym w separacji lub będącym po rozwodzie w częściach odpowiadających liczbie dni, które dziecko spędza pod opieką każdego z nich.

Źródło: www.wspolnota.org.pl

Pożyczki unijne na termomodernizację w mieszkalnictwie

Ponad 468,5 mln zł – taka kwota trafi do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego (TBS) oraz jednostek samorządu terytorialnego (JST). Pożyczki unijne pozwolą na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Tym samym przyczynią się m.in. do zmniejszenia emisji szkodliwych związków do atmosfery.

Tagi: Pożyczki
Źródło: www.wspolnota.org.pl

Miasto wspiera Powstańców

Ruszyły wypłaty nagród dla Powstańców Warszawskich ustanowionych uchwałą rady Warszawy w marcu tego roku. Do jej otrzymania uprawnieni są wszyscy żołnierze zrywu 1944 r., których dane znajdują się w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Źródło: www.wspolnota.org.pl

Związek Powiatów Polskich postuluje zmianę w Konstytucji RP

W ustawie zasadniczej powinien zostać umieszczony zapis o trzech rodzajach jednostek samorządu terytorialnego.

Tagi: PiS
Źródło: www.wspolnota.org.pl

Obniżenie wynagrodzenia dla wójta – tryb i konsekwencje

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszło w życie 19 maja 2018 r. (i zastąpiło rozporządzenie z 18 marca 2009 r.), od 1 lipca będą obowiązywały niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy, a także ich zastępców. W praktyce pojawia się w związku z tym szereg pytań i wątpliwości, które postaramy się wyjaśnić.

Źródło: www.wspolnota.org.pl

Polityka czy rozsądek. Co robić z wynagrodzeniami samorządowców

Opinii dotyczących rozporządzenia w sprawie pracowników samorządowych jest wiele. Część z nich stoi na stanowisku, że rady nie muszą podejmować nowych uchwał w sprawie wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów. Tego właśnie boją się urzędnicy, na których może spaść część odpowiedzialności za wypłacanie wynagrodzeń wójtom. Temat ten królował w trakcie rozmów kuluarowych V Ogólnopolskiego Seminarium Sekretarzy. Komunikat w sprawie wynagrodzeń wydał m.in. Związek Miast Polskich.

Źródło: www.wspolnota.org.pl

Milionowe wsparcie dla projektów z powiatu wadowickiego

Rewitalizacja terenów sportowych i rekreacyjnych należących do KS „Skawa” i utworzenie tam Wadowickiego Centrum Rekreacji oraz modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie – to dwa projekty, które już niebawem zostaną zrealizowane dzięki unijnej dotacji. Wartość obu inwestycji to prawie 20 mln zł, z czego ponad 15,5 mln pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Tagi: PIT
Źródło: www.wspolnota.org.pl

Rząd przyjął projekt o przekształceniu użytkowania wieczystego we współwłasność

Rząd przyjął projekt o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność.

Źródło: www.wspolnota.org.pl

DYŻURY APTEK USTALA RADA

Ustalanie harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych należy do wyłącznej kompetencji rady powiatu. Niedopuszczalne jest upoważnienie do wprowadzania zmian w harmonogramie kierowników aptek czy innych podmiotów. Takie postanowienie uchwały uznane zostanie za istotne naruszenie prawa.

Źródło: www.wspolnota.org.pl

DODATEK FUNKCYJNY TYLKO DLA WYCHOWAWCY

Dodatek funkcyjny przysługuje wychowawcom w klasie oraz oddziale. Rada gminy nie może w drodze uchwały przyznać dodatku nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w punkcie przedszkolnym.

Źródło: www.wspolnota.org.pl

DEKLARACJA PODATKOWA BEZ NUMERU

Od podatnika można wymagać podania informacji niezbędnych do wymierzenia i poboru podatku. Inne informacje, np. numer telefonu czy imiona rodziców, nie mogą znaleźć się we wzorze formularza informacji i deklaracji podatkowych.

Tagi: Podatki, BOR
Źródło: www.wspolnota.org.pl

reklama
reklama
Kontakt z nami