Wiadomości z tagiem Ministerstwo Finansów  RSS
Chiny obniżają cła na samochody i części samochodowe

22.05.2018 12:55


Ministerstwo finansów Chin ogłosiło we wtorek obniżenie ceł na importowane do tego kraju samochody z 20-25 proc. do 15 proc. oraz na części samochodowe z 8-25 proc. do 6 proc. Zmiany wejdą w życie 1 lipca - poinformował...

Źródło: www.bankier.pl

MF uprości uproszczone sprawozdania CIT/TP i PIT/TP?

22.05.2018 11:01

Do Ministerstwa Finansów wpływają informacje od podatników o wątpliwościach i problemach technicznych związanych ze sposobem wypełniania i składania uproszczonego sprawozdania. W związku z tym MF aktywnie uczestniczy w wyjaśnianiu wątpliwości w zakresie uproszczonego sprawozdania CIT/TP (PIT/TP). W dalszej perspektywie planowana jest zmiana wzoru formularzy, by jego wypełnienie było mniejszym obciążeniem dla podatników. Na ukończeniu są prace nad wydaniem praktycznego poradnika, w którym zostaną zgromadzone najczęściej pojawiające się pytania podatników w zakresie wypełniania PIT/TP i CIT/TP wraz z odpowiedziami - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Źródło: www.podatki.biz

Administracja skarbowa zmieni podejście do podatników - zapowiada MF

21.05.2018 14:26

Administracja skarbowa zmieni swoje podejście do podatników, a system podatkowy będzie prostszy i bardziej przyjazny przedsiębiorstwom - zapowiada Ministerstwo Finansów. Takie zmiany mają być możliwe dzięki pakietowi zmian dla firm oraz tzw. Konstytucji Biznesu. Jednocześnie organizowane będą konferencje informacyjne dla mikroprzedsiębiorców, a także małych i średnich firm.

Źródło: www.podatki.biz

Odpowiedzialność prezesa spółki za długi podatkowe

21.05.2018 11:59

"Czas właściwy" do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, należy interpretować nie tylko opierając się na podstawach i terminach złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości określonych w art. 21 ustawy - Prawo upadłościowe, ale także z uwzględnieniem funkcji oraz celu jakiemu ma służyć art. 116 o.p. Zatem, "czas właściwy" to czas w jakim zarząd spółki, niebędący w stanie zrealizować zobowiązań względem wszystkich jej wierzycieli, winien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, aby w ten sposób chronić zagrożone interesy wszystkich wierzycieli, którzy po ogłoszeniu upadłości mogą liczyć na równomierne zaspokojenie - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Źródło: www.podatki.biz

Należyta staranność w VAT. Czy będą nowe objaśnienia?

21.05.2018 7:58

W kwietniu Ministerstwo Finansów przedstawiło wytyczne, kiedy podatnikowi nie można odmówić prawa do odliczenia VAT. W pierwszej kolejności zdecydowało się skierować je do aparatu skarbowego, a nie do przedsiębiorców . O znaczeniu tego dokumentu dyskutowali uczestnicy redakcyjnej debaty

Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF 9 - stosowanie przepisów przejściowych dla banków

21.05.2018 7:39

W związku nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych, która obowiązuje od początku tego roku, Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące zasad stosowanie przepisów przejściowych dla banków sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF 9. Wyjaśnienia obejmują kwestie stosowania przepisów do rezerw, odpisów aktualizujących wartość kredytów (pożyczek) oraz rezerw na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe.

MF czasowo wstrzyma się od poboru PCC od kryptowalut

18.05.2018 10:59

Ministerstwo Finansów wyda rozporządzenie, w którym czasowo zaniecha poboru podatku od czynności cywilno-prawnych od sprzedaży waluty wirtualnej oraz dokona pogłębionej analizy i przygotuje rozwiązania systemowe normujących tę przestrzeń gospodarczą - podano w wykazie prac legislacyjnych resortu finansów.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Ministerstwo czasowo przestanie pobierać podatek PCC od walut wirtualnych

18.05.2018 10:57

Ministerstwo Finansów wyda rozporządzenie, w którym czasowo zaniecha poboru podatku od czynności cywilno-prawnych od sprzedaży waluty wirtualnej oraz dokona pogłębionej analizy i przygotuje rozwiązania systemowe normujące tę przestrzeń gospodarczą - podano w wykazie prac legislacyjnych resortu finansów.

Źródło: forsal.pl

reklama
Kontakt z nami