Wiadomości z tagiem Podatki  RSS
Spłacone długi po zmarłym nie pozwalają zmniejszyć podatku dochodowego

23.05.2018 18:57

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości to często jedyny sposób na pozbycie się długów spadkowych. Jednak kwota wydatków na ich spłatę nie wpływa na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Potwierdził to wiceminister finansów Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację poselską.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

J.Emilewicz o niezapłaconych podatkach Facebooka w Polsce

23.05.2018 14:59


Polska dołącza do grona państw Unii Europejskiej, którzy domagają się od dużych platform internetowych, w tym Facebooka, nie tylko ochrony danych, ale i odprowadzania podatków w Europie.

Źródło: inwestycje.pl

VAT od darowizny

23.05.2018 12:00

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jej cechą charakterystyczną jest brak świadczenia ze strony obdarowanego na rzecz darczyńcy w zamian za otrzymane przysporzenie. Z kolei przepis art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn.zm.) na równi z odpłatną dostawą towarów traktuje nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności wszelkie darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Źródło: www.podatki.biz

NSA. Zwolnienie podmiotowe z VAT nie dla obcokrajowca

23.05.2018 12:00

Posłużenie się w przepisach określeniem "podatnik niemający/nieposiadający siedziby" należy odnosić zarówno do podatników, prowadzących działalność gospodarczą w formie jednostek organizacyjnych, jak i jako osoby fizyczne. WSA trafnie odniósł pojęcie siedziby działalności gospodarczej osoby fizycznej do miejsca, z którego osoba ta kieruje taką działalnością (zarządza prowadzonym przedsiębiorstwem). Nie ulega wątpliwości, że miejscem tym jest miejsce zamieszkania wnioskodawcy, które znajduje się poza terytorium Polski. Tym samym do takiego podatnika nie można było zastosować zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Źródło: www.podatki.biz

"Prezenty" z Chin na celowniku fiskusa

23.05.2018 11:01

W kwestii tzw. "prezentów" o wartości do 45 euro Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w przypadku zakupów towarów dokonanych w sklepie internetowym (Aliexpress), które są następnie importowane do Polski, nie ma zastosowania przepis art. 52 ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z tym przepisem zwolniony jest od podatku VAT import towarów umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczony do osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju tylko jeżeli spełnione są wymienione w tym przepisie warunki. Samo wskazanie na przesyłce "gift", "prezent" nie uprawnia jeszcze do takiego zwolnienia.

Źródło: www.podatki.biz

Wyrok WSA w Krakowie, czyli czym różni się pozorność od unikania opodatkowania

23.05.2018 10:42

W wyroku z dnia 7 marca 2018 r. (sygn. I SA/Kr 45/18) WSA w Krakowie odniósł się do problemu kwestionowania przez organy podatkowe rozliczeń dokonanych w okresie przed wprowadzeniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jest to już kolejne orzeczenie, w którym…

Tagi: Podatki, Kolej
Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Jak sprzedać ogródek działkowy bez podatku?

23.05.2018 9:00

Zbycie altanki, drzew i krzewów położonych na terenie ROD to przychód ze sprzedaży rzeczy, a nie z praw majątkowych – potwierdził NSA.

Tagi: Podatki
Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Najem na rzecz operatorów też z 8-proc. VAT

23.05.2018 9:00

Podatnik, który wynajmuje swoje apartamenty na krótkie terminy za pośrednictwem profesjonalnych firm, może stosować obniżoną stawkę podatku od towarów i usług – wynika z interpretacji dyrektora KIS.

Tagi: Firma, Podatki, VAT
Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Jak sprzedać ogródek działkowy bez podatku?

23.05.2018 8:58

Zbycie altanki, drzew i krzewów położonych na terenie ROD to przychód ze sprzedaży rzeczy, a nie z praw majątkowych – potwierdził NSA.

Tagi: Podatki
Źródło: rss.gazetaprawna.pl

reklama
Kontakt z nami