Wiadomości z tagiem Podatki  RSS
Prezydent podpisał ustawę dotyczącą zmian w zakresie rodzajów działalności uprawniających do 50% kosztów podatkowych

04.07.2018 16:00

Prezydent podpisał ustawę z 15 czerwca 2018 r. nowelizującą w szczególności ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Katalog zmian objęty nowelizacją obejmuje m.in. zmiany w katalogu działalności twórczej uprawniających do stosowania 50% kosztów podatkowych. Nowelizacja nie rozwiązuje jednak problemów związanych z funkcjonowaniem struktur wynagrodzenia związanych z transferem autorskich praw majątkowych.

Źródło: www.taxonline.pl

Biznes przeciwko podatkowi od linków

04.07.2018 14:01

Przyjęcie nowych propozycji ws. licencjonowania treści, które mają oznaczać wprowadzenie tzw. podatku od linków, nie przyniesie wydawcom żadnych dochodów i będzie grozić naruszeniem prawa do wolnej konkurencji - twierdzą organizacje zrzeszające polski biznes i firmy z sektora nowoczesnych technologii.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2018: Mechanizm split payment może przynieść problemy z płynnością

04.07.2018 14:01

Z początkiem lipca br. weszły w życie przepisy wdrażające dobrowolny mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment). Eksperci oceniają, że w przypadku niektórych firm mechanizm ten może oznaczać problemy z płynnością.

Tagi: Firma, Podatki, PiS
Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2018: Nagrody dla powstańców warszawskich będą zwolnione z podatku

04.07.2018 14:01

Od nagród przyznawanych powstańcom warszawskim nie będzie pobierany podatek dochodowy - zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Zaniechanie poboru podatku PIT będzie dotyczyć w praktyce nagród wypłacanych zgodnie z marcową uchwałą miasta Warszawy. Jak zapowiada resort finansów, w najbliższym czasie wydane zostanie odpowiednie rozporządzenie.

Źródło: www.podatki.biz

Biznes przeciwko podatkowi od linków

04.07.2018 13:56

Przyjęcie nowych propozycji ws. licencjonowania treści, które mają oznaczać wprowadzenie tzw. podatku od linków, nie przyniesie wydawcom żadnych dochodów i będzie grozić naruszeniem prawa do wolnej konkurencji - twierdzą organizacje zrzeszające polski biznes i firmy z sektora nowoczesnych technologii.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2018: Nagrody dla powstańców warszawskich będą zwolnione z podatku

04.07.2018 13:52

Od nagród przyznawanych powstańcom warszawskim nie będzie pobierany podatek dochodowy - zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Zaniechanie poboru podatku PIT będzie dotyczyć w praktyce nagród wypłacanych zgodnie z marcową uchwałą miasta Warszawy. Jak zapowiada resort finansów, w najbliższym czasie wydane zostanie odpowiednie rozporządzenie.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2018: Mechanizm split payment może przynieść problemy z płynnością

04.07.2018 13:52

Z początkiem lipca br. weszły w życie przepisy wdrażające dobrowolny mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment). Eksperci oceniają, że w przypadku niektórych firm mechanizm ten może oznaczać problemy z płynnością.

Tagi: Firma, Podatki, PiS
Źródło: www.podatki.biz

Zawieszenie prawa do korekty deklaracji VAT

04.07.2018 12:02

Podstawą prawną dokonania korekty deklaracji podatkowej jest przepis art. 81 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Uprawnienie do dokonania korekty to jedno z podstawowych uprawnień podatnika, któremu nie można odmówić prawa do naprawienia popełnionego przez siebie błędu odkrytego w rozliczeniach z fiskusem.

Źródło: www.podatki.biz

Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS

04.07.2018 12:02

Rozpoczął się sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin może być udzielone nie tylko ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ale również z innego źródła, np. ze środków obrotowych przedsiębiorstwa. W zależności od tego, skąd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysokość oraz tego, czy dotyczy dorosłych czy też dzieci lub młodzieży - różne będą skutki podatkowo-składkowe udzielonego wsparcia.

Źródło: www.podatki.biz

NSA. Osoba w związku partnerskim nie może być samotnym rodzicem

04.07.2018 12:02

Nowelizując ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca skreślił art. 6 ust. 5 ustawy o PIT i doprecyzował regulację dotyczącą możliwości preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci, aby nie budziło wątpliwości, że prawo do preferencyjnego opodatkowania dochodów nie przysługuje wszystkim osobom stanu wolnego, posiadającym dzieci własne lub przysposobione, a wyłącznie tym, które samotnie wychowują te dzieci - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Źródło: www.podatki.biz

reklama
Kontakt z nami