Wiadomości z tagiem VAT  RSS
Między przedsiębiorcą a oszustem lub fałszerzem

23.05.2018 14:48

Żądając zwrotu podatku lub nadpłaty przedsiębiorca może zostać uznany za oszusta. Oczywiste jest, że przedsiębiorca, który w ciągu roku poniósł koszty przewyższające jego przychód albo w danym miesiącu deklaruje VAT naliczony wyższy od należnego może żądać od urzędu skarbowego zwrotu…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

VAT od darowizny

23.05.2018 12:00

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jej cechą charakterystyczną jest brak świadczenia ze strony obdarowanego na rzecz darczyńcy w zamian za otrzymane przysporzenie. Z kolei przepis art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn.zm.) na równi z odpłatną dostawą towarów traktuje nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności wszelkie darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Źródło: www.podatki.biz

NSA. Zwolnienie podmiotowe z VAT nie dla obcokrajowca

23.05.2018 12:00

Posłużenie się w przepisach określeniem "podatnik niemający/nieposiadający siedziby" należy odnosić zarówno do podatników, prowadzących działalność gospodarczą w formie jednostek organizacyjnych, jak i jako osoby fizyczne. WSA trafnie odniósł pojęcie siedziby działalności gospodarczej osoby fizycznej do miejsca, z którego osoba ta kieruje taką działalnością (zarządza prowadzonym przedsiębiorstwem). Nie ulega wątpliwości, że miejscem tym jest miejsce zamieszkania wnioskodawcy, które znajduje się poza terytorium Polski. Tym samym do takiego podatnika nie można było zastosować zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Źródło: www.podatki.biz

"Prezenty" z Chin na celowniku fiskusa

23.05.2018 11:01

W kwestii tzw. "prezentów" o wartości do 45 euro Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w przypadku zakupów towarów dokonanych w sklepie internetowym (Aliexpress), które są następnie importowane do Polski, nie ma zastosowania przepis art. 52 ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z tym przepisem zwolniony jest od podatku VAT import towarów umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczony do osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju tylko jeżeli spełnione są wymienione w tym przepisie warunki. Samo wskazanie na przesyłce "gift", "prezent" nie uprawnia jeszcze do takiego zwolnienia.

Źródło: www.podatki.biz

Najem na rzecz operatorów też z 8-proc. VAT

23.05.2018 9:00

Podatnik, który wynajmuje swoje apartamenty na krótkie terminy za pośrednictwem profesjonalnych firm, może stosować obniżoną stawkę podatku od towarów i usług – wynika z interpretacji dyrektora KIS.

Tagi: Firma, Podatki, VAT
Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Najem na rzecz operatorów też z 8-proc. VAT

23.05.2018 8:58

Podatnik, który wynajmuje swoje apartamenty na krótkie terminy za pośrednictwem profesjonalnych firm, może stosować obniżoną stawkę podatku od towarów i usług – wynika z interpretacji dyrektora KIS.

Tagi: Firma, Podatki, VAT
Źródło: rss.gazetaprawna.pl

NN: polski finał konkursu Social Innovation Relay [Pomagamy]

23.05.2018 8:49

Nationale-Nederlanden informuje o finale 2. polskiej edycji międzynarodowego konkursu Social Innovation Relay. Zwycięzcą został zespół ADAR z (...)

Źródło: feedproxy.google.com

Suski: Nie wycofamy się z podwyżki VAT-u

22.05.2018 20:58


W tej chwili nie ma planu obniżenia podatku VAT - powiedział we wtorek szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. Podatek zostanie obniżony wtedy, kiedy gospodarka będzie się na tyle rozwijała, że będzie...

Źródło: www.bankier.pl

VAT-R będzie można złożyć w urzędzie gminy

22.05.2018 17:57

Przedsiębiorca nie będzie musiał już odwiedzać urzędu skarbowego, żeby zarejestrować się jako podatnik VAT bądź zaktualizować takie zgłoszenie.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Faktura z wystawionym paragonem w rejestrach VAT oraz w PKPiR

22.05.2018 12:00

Przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT) nakładają na podatników VAT obowiązek ewidencjonowania w rejestrach VAT numeru, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Obowiązkowe zatem jest ujęcie w rejestrach VAT numeru NIP lub NIP-UE kontrahenta. Wynika to z uregulowań art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. W praktyce oznacza to, że w rejestrach podatnicy muszą ewidencjonować wszystkie wystawione na rzecz innych podatników VAT faktury. Tym samym brak jest możliwości dokonania zbiorczego zapisu do rejestrów VAT, np. na podstawie raportu miesięcznego z kasy fiskalnej. Wyjątkiem jest jedynie sprzedaż na rzecz osób fizycznych.

Źródło: www.podatki.biz

Kontakt z nami