Ubezpieczenia  RSS
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym od A do Z

Dodano: 16.01.2018 14:01 | 25 odsłon | 0 komentarzy


Z badania przeprowadzonego na zlecenie Lightbox1 wynika, że w 2018 roku Polacy będą chcieli zadbać przede wszystkim o zdrowie. Aż 37 proc. ankietowanych planuje schudnąć, a 35 proc. więcej się ruszać. Blisko 30 proc. chciałoby jeść bardziej zdrowo...

Źródło: inwestycje.pl

W okresie świątecznym rośnie ryzyko uszkodzenia smartfonów

Dodano: 20.12.2017 11:01 | 30 odsłon | 0 komentarzy

Grudzień to czas wzmożonych zakupów. Na liście top prezentów króluje elektronika, a obiektem marzeń jest dla wielu osób nowy smartfon. Święta oznaczają jednak też większe zagrożenie dla telefonów, bo używamy ich praktycznie zawsze i wszędzie.

Źródło: inwestycje.pl

Uśpiona czujność branży ubezpieczeniowej może oznaczać kłopoty

Dodano: 05.12.2017 14:01 | 40 odsłon | 0 komentarzy


O tym, co wydarzyło się w 2017 r. i co czeka branżę ubezpieczeniową w roku 2018 mówi Michał Kwasek z ANG Spółdzielni. Pomimo widma wejścia w życie nowej ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, rok 2017 minął w branży głównie pod znakiem działań...

Źródło: inwestycje.pl

Jest sposób na niższe OC

Dodano: 29.11.2017 20:03 | 79 odsłon | 2 komentarzy

Telematyka w przypadku samochodów pozwala zaobserwować szereg parametrów związanych z używaniem pojazdu jak np. przyśpieszenia, hamowania, prędkość i wiele innych. W oparciu o uzyskane dane możliwe jest określenie profili kierowców lub określenie...

Źródło: inwestycje.pl

Wyższa jakość życia dzięki ubezpieczeniom - raport wpływu

Dodano: 29.11.2017 11:04 | 40 odsłon | 0 komentarzy


Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała raport "Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków", opisujący wpływ branży ubezpieczeniowej na życie człowieka, na gospodarkę i na przedsiębiorstwa. Polscy ubezpieczyciele dają dwóm milionom Polaków ...

Źródło: inwestycje.pl

Brak uszkodzeń tablicy rejestracyjnej mógł kosztować ubezpieczonego nawet 13 tys. zł

Dodano: 21.11.2017 12:04 | 66 odsłon | 1 komentarzy


Polisa AC (autocasco) jest ubezpieczeniem dobrowolnym, przez co jest kojarzona przez kierowców z kompleksową ochroną i gwarancją odszkodowania na wypadek jakiegokolwiek uszkodzenia pojazdu. Zdarza się jednak, że towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia...

Źródło: inwestycje.pl

Szybkie odszkodowanie po kolizji dzięki BLS

Dodano: 20.11.2017 11:02 | 77 odsłon | 0 komentarzy


Jesień to niebezpieczny czas dla wszystkich użytkowników dróg. Intensywne opady deszczu, mokra i śliska jezdnia, wcześnie zapadający zmrok. Szczególnie niebezpiecznie jest nocą - w co czwartym wypadku ginie człowiek, podczas gdy w porze dziennej...

Źródło: inwestycje.pl

Raport. Wpływ branży ubezpieczeniowej na gospodarkę

Dodano: 16.11.2017 15:01 | 73 odsłon | 0 komentarzy


Branża ubezpieczeniowa wypracowuje rocznie dla całej gospodarki 2 procent polskiego PKB. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawionego podczas kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa.

Źródło: inwestycje.pl

Od czego zależy cena ubezpieczenia mieszkania?

Dodano: 13.11.2017 15:01 | 51 odsłon | 0 komentarzy


W tym roku na rynek trafiły 123 tys. nowych mieszkań, a łączna liczba lokali w Polsce wynosi ponad 14 mln. Analiza danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pozwala szacować, że ubezpieczonych jest ok. 70 proc. nieruchomości. Na wysokość składki...

Źródło: inwestycje.pl

Najm?odsi czy najstarsi: ktrzy kierowcy je?d?? gorzej i wi?cej p?ac? za OC?

Dodano: 07.11.2017 9:01 | 10 odsłon | 0 komentarzy


Zgodnie z drogowymi stereotypami najm?odsi kierowcy je?d?? brawurowo, a najstarsi o wiele bardziej zachowawczo. Ten opis potwierdzaj? policyjne statystyki m?odzi kierowcy stwarzaj? najwi?ksze zagro?enie na drogach, a najstarsi najmniejsze

Tagi: PiS, Kierowcy
Źródło: inwestycje.pl

Polski przedsi?biorca: przezorny, ?wiadomy i ?mia?y

Dodano: 06.11.2017 12:01 | 64 odsłon | 0 komentarzy

Potrzeba zabezpieczania przysz?o?ci swojej i rodziny oraz utrzymanie dotychczasowego poziomu ?ycia na emeryturze to najcz??ciej wskazywane cele finansowe osb samozatrudnionych tak wynika z raportu "Pramerica Insight: Polacy i Amerykanie o ...

Źródło: inwestycje.pl

Poradnik przedsi?biorcy: jak wybra? ubezpieczenie dla ma?ej lub ?redniej firmy?

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 72 odsłon | 0 komentarzy


Sektor ma?ych i ?rednich firm (MSP) w Polsce tworzy ponad 1,8 miliona przedsi?biorstw dzia?aj?cych w niemal wszystkich ga??ziach gospodarki wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci[1]. S? w?rd nich zarwno ma?e, us?ugowe....

Źródło: inwestycje.pl

Ubezpieczenia na ?ycie w Polsce przede wszystkim my?limy o bliskich

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 43 odsłon | 0 komentarzy


5,7 mld tyle wyp?acili dzia?aj?cy w Polsce ubezpieczyciele w pierwszym kwartale 2017 roku z tytu?u ubezpiecze? na ?ycie. Natomiast w 2016 roku suma ?wiadcze? z tego tytu?u wynios?a 18,3 mld z?otych wynika z danych Polskiej Izby ...

Źródło: inwestycje.pl

Ro?nie warto?? oszustw ubezpieczeniowych

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 48 odsłon | 0 komentarzy

15 proc. osb zaakceptowa?oby oszuka?cze zachowania wobec firm ubezpieczeniowych wynika z badania Moralno?? Finansowa Polakw 2017. O tym, ?e nie s? to czcze deklaracje wiedz? ubezpieczyciele. Z danych najnowszego raportu Polskiej Izby ...

Źródło: inwestycje.pl

Czy warto inwestowa? w zabytkowe auta?

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 54 odsłon | 0 komentarzy


Kolekcja zabytkowych aut to nie tylko niecodzienne, pi?kne hobby, ale tak?e warto?ciowa inwestycja. Je?li tylko wiemy, na ktry model samochodu warto zwrci? uwag?, mo?emy spodziewa? si? wzrostu jego warto?ci

Źródło: inwestycje.pl

O tych elementach polisy zdrowotnej nie pami?tamy

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 36 odsłon | 0 komentarzy


Ubezpieczenia zdrowotne kojarz? si? najcz??ciej z wizytami u internisty, lekarzy specjalistw i badaniami diagnostycznymi. Tymczasem polisy oferuj? nawet kilkaset ?wiadcze? medycznych. W?rd nich s? m.in. konsultacje profesorskie, opieka dietetyka czy...

Źródło: inwestycje.pl

Kary za brak OC na "osobwki" wzrosn? do 4200 z?

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 11 odsłon | 0 komentarzy


W przysz?ym roku miesi?czna p?aca minimalna ma wzrosn?? do 2100 z?, czyli o 5% w porwnaniu z obecn? stawk?i. Ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia skorelowana jest wysoko?? kary za brak obowi?zkowego ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdw...

Źródło: inwestycje.pl

Kolizja na drodze jak zg?osi? szkod? ubezpieczycielowi?

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 15 odsłon | 0 komentarzy


Wypadek samochodowy jest jednym z tych wydarze?, ktrych bardzo chcieliby?my unikn??. Nie zawsze jest to jednak od nas zale?ne, a takie sytuacje zdarzaj? si? na drogach codziennie. Co zrobi? i jak post?powa? w przypadku kolizji, kontaktu...

Źródło: inwestycje.pl

W?a?ciciele BMW p?ac? za OC najwi?cej. Porwnanie cen ubezpieczenia dla najpopularniejszych marek

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 20 odsłon | 0 komentarzy


Marka samochodu ma istotny wp?yw na cen? ubezpieczenia. Zdecydowanie najwi?cej za obowi?zkow? polis? p?ac? w?a?ciciele BMW. A jak w zestawieniu cen wypadaj? inne marki?

Źródło: inwestycje.pl

Nie ma dnia bez skarg na polisy OC

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 40 odsłon | 0 komentarzy

Stosowanie r?nego rodzaju potr?ce? amortyzacyjnych, przyjmowanie cz??ci alternatywnych czy zani?anie kosztw roboczogodzin przy naprawie samochodu - kierowcy naprawiaj?cy swoje auta z polisy OC komunikacyjnego sprawcy wypadku wci?? skar??...

Źródło: inwestycje.pl

Kontakt z nami