Ubezpieczenia  RSS
Brak uszkodzeń tablicy rejestracyjnej mógł kosztować ubezpieczonego nawet 13 tys. zł

Dodano: 21.11.2017 12:04 | 5 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


Polisa AC (autocasco) jest ubezpieczeniem dobrowolnym, przez co jest kojarzona przez kierowców z kompleksową ochroną i gwarancją odszkodowania na wypadek jakiegokolwiek uszkodzenia pojazdu. Zdarza się jednak, że towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia...

Źródło: inwestycje.pl

Szybkie odszkodowanie po kolizji dzięki BLS

Dodano: 20.11.2017 11:02 | 10 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


Jesień to niebezpieczny czas dla wszystkich użytkowników dróg. Intensywne opady deszczu, mokra i śliska jezdnia, wcześnie zapadający zmrok. Szczególnie niebezpiecznie jest nocą - w co czwartym wypadku ginie człowiek, podczas gdy w porze dziennej...

Źródło: inwestycje.pl

Raport. Wpływ branży ubezpieczeniowej na gospodarkę

Dodano: 16.11.2017 15:01 | 10 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


Branża ubezpieczeniowa wypracowuje rocznie dla całej gospodarki 2 procent polskiego PKB. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawionego podczas kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa.

Źródło: inwestycje.pl

Od czego zależy cena ubezpieczenia mieszkania?

Dodano: 13.11.2017 15:01 | 14 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


W tym roku na rynek trafiły 123 tys. nowych mieszkań, a łączna liczba lokali w Polsce wynosi ponad 14 mln. Analiza danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pozwala szacować, że ubezpieczonych jest ok. 70 proc. nieruchomości. Na wysokość składki...

Źródło: inwestycje.pl

Najm?odsi czy najstarsi: ktrzy kierowcy je?d?? gorzej i wi?cej p?ac? za OC?

Dodano: 07.11.2017 9:01 | 8 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


Zgodnie z drogowymi stereotypami najm?odsi kierowcy je?d?? brawurowo, a najstarsi o wiele bardziej zachowawczo. Ten opis potwierdzaj? policyjne statystyki m?odzi kierowcy stwarzaj? najwi?ksze zagro?enie na drogach, a najstarsi najmniejsze

Tagi: PiS, Kierowcy
Źródło: inwestycje.pl

Polski przedsi?biorca: przezorny, ?wiadomy i ?mia?y

Dodano: 06.11.2017 12:01 | 20 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Potrzeba zabezpieczania przysz?o?ci swojej i rodziny oraz utrzymanie dotychczasowego poziomu ?ycia na emeryturze to najcz??ciej wskazywane cele finansowe osb samozatrudnionych tak wynika z raportu "Pramerica Insight: Polacy i Amerykanie o ...

Źródło: inwestycje.pl

Poradnik przedsi?biorcy: jak wybra? ubezpieczenie dla ma?ej lub ?redniej firmy?

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 22 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


Sektor ma?ych i ?rednich firm (MSP) w Polsce tworzy ponad 1,8 miliona przedsi?biorstw dzia?aj?cych w niemal wszystkich ga??ziach gospodarki wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci[1]. S? w?rd nich zarwno ma?e, us?ugowe....

Źródło: inwestycje.pl

Ubezpieczenia na ?ycie w Polsce przede wszystkim my?limy o bliskich

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 15 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


5,7 mld tyle wyp?acili dzia?aj?cy w Polsce ubezpieczyciele w pierwszym kwartale 2017 roku z tytu?u ubezpiecze? na ?ycie. Natomiast w 2016 roku suma ?wiadcze? z tego tytu?u wynios?a 18,3 mld z?otych wynika z danych Polskiej Izby ...

Źródło: inwestycje.pl

Ro?nie warto?? oszustw ubezpieczeniowych

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 18 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

15 proc. osb zaakceptowa?oby oszuka?cze zachowania wobec firm ubezpieczeniowych wynika z badania Moralno?? Finansowa Polakw 2017. O tym, ?e nie s? to czcze deklaracje wiedz? ubezpieczyciele. Z danych najnowszego raportu Polskiej Izby ...

Źródło: inwestycje.pl

Czy warto inwestowa? w zabytkowe auta?

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 17 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


Kolekcja zabytkowych aut to nie tylko niecodzienne, pi?kne hobby, ale tak?e warto?ciowa inwestycja. Je?li tylko wiemy, na ktry model samochodu warto zwrci? uwag?, mo?emy spodziewa? si? wzrostu jego warto?ci

Źródło: inwestycje.pl

O tych elementach polisy zdrowotnej nie pami?tamy

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 15 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


Ubezpieczenia zdrowotne kojarz? si? najcz??ciej z wizytami u internisty, lekarzy specjalistw i badaniami diagnostycznymi. Tymczasem polisy oferuj? nawet kilkaset ?wiadcze? medycznych. W?rd nich s? m.in. konsultacje profesorskie, opieka dietetyka czy...

Źródło: inwestycje.pl

Kary za brak OC na "osobwki" wzrosn? do 4200 z?

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 8 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


W przysz?ym roku miesi?czna p?aca minimalna ma wzrosn?? do 2100 z?, czyli o 5% w porwnaniu z obecn? stawk?i. Ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia skorelowana jest wysoko?? kary za brak obowi?zkowego ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdw...

Źródło: inwestycje.pl

Kolizja na drodze jak zg?osi? szkod? ubezpieczycielowi?

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 6 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


Wypadek samochodowy jest jednym z tych wydarze?, ktrych bardzo chcieliby?my unikn??. Nie zawsze jest to jednak od nas zale?ne, a takie sytuacje zdarzaj? si? na drogach codziennie. Co zrobi? i jak post?powa? w przypadku kolizji, kontaktu...

Źródło: inwestycje.pl

W?a?ciciele BMW p?ac? za OC najwi?cej. Porwnanie cen ubezpieczenia dla najpopularniejszych marek

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 7 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


Marka samochodu ma istotny wp?yw na cen? ubezpieczenia. Zdecydowanie najwi?cej za obowi?zkow? polis? p?ac? w?a?ciciele BMW. A jak w zestawieniu cen wypadaj? inne marki?

Źródło: inwestycje.pl

Nie ma dnia bez skarg na polisy OC

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 9 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Stosowanie r?nego rodzaju potr?ce? amortyzacyjnych, przyjmowanie cz??ci alternatywnych czy zani?anie kosztw roboczogodzin przy naprawie samochodu - kierowcy naprawiaj?cy swoje auta z polisy OC komunikacyjnego sprawcy wypadku wci?? skar??...

Źródło: inwestycje.pl

Nasze "drogie" dzieci

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 9 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


Belgowie maj? powiedzenie: "Jedno dziecko to jeden dom". Wrzesie? to jeden z najtrudniejszych okresw w ?yciu ka?dego rodzica. Nie tylko musz? zadba? o logistyk? przedszkolno-szkoln?, ale jeszcze w tym czasie ich portfele znacznie si? uszczuplaj?

Źródło: inwestycje.pl

Ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w ?yciu prywatnym

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 20 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej (OC) jest ubezpieczeniem maj?tkowym, pozwalaj?cym na zrekompensowanie kosztw naprawy szkody wyrz?dzonej przez osob? ubezpieczon?. Wyr?nia si? obowi?zkowe i dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilne

Źródło: inwestycje.pl

Wynajmujesz mieszkanie? Ubezpiecz si?

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 24 odsłon | 0 komentarzy


Okazuje si?, ?e z roku na rok studenci maj? coraz wi?ksze wymagania, co do wynajmowanych mieszka?. Jak zwykle w przypadku nieruchomo?ci kluczowym czynnikiem jest lokalizacja (84 proc.) i cena (82 proc.). Z kolei dla 41 proc. m?odych najemcw wa?ny...

Źródło: inwestycje.pl

Co Polacy my?l? o powa?nych zachorowaniach?

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 19 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


Niefrasobliwe podej?cie Polakw do powa?nych chorb i ich finansowych konsekwencji. Najnowsze badania Prudential Family Index pokazuj?, ?e doro?li Polacy1 kszta?tuj? swoje podej?cie do finansw w przypadku choroby zgodnie z zasad? "jako? to b?dzie"

Źródło: inwestycje.pl

Frank dro?eje przed posiedzeniem Narodowego Banku Szwajcarii

Dodano: 02.11.2017 18:04 | 24 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


Od ko?ca sierpnia kurs CHF/PLN porusza si? w w?skim przedziale 3,70-3,74 z?. Nieco o?ywienia do handlu mo?e wnie?? jutrzejsze posiedzenie SNB. Zmiana stp procentowych w Szwajcarii wprawdzie nie jest oczekiwana, ale bank mo?e odnie?? si? do obecnego...

Źródło: inwestycje.pl

Kontakt z nami