Księgowość i Podatki > ZUS  RSS
Oddział zagranicznego przedsiębiorcy musi mieć NIP

#zrodlo

Jak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB3-3.4018.4.2018.1.PK) oddział spółki zagranicznej – będący płatnikiem PIT i składek na ubezpieczenia społeczne – musi posługiwać się odrębnym NIP. Nie wystarcza zatem korzystanie z NIP nadanego zagranicznej centrali.

Źródło: www.blog.ey.pl

Kontrole ZUS – czego podatnik (nie) powinien się obawiać


Co może a czego nie powinien żądać urzędnik ZUS podczas kontroli – na te pytania najczęściej odpowiadali eksperci EY podczas webcastu ZUS 2018/19 okiem inspektora: typowe błędy, dozwolone oszczędności, obszary pilnych zmian.

Źródło: www.blog.ey.pl

O składki ZUS branża transportowa zapyta fiskusa. ZUS scedował swoje obowiązki


Ogłoszone przez ZUS ujednolicone zasady wydawania zaświadczeń A1 miały ułatwić zatrudnianie w branży transportowej pracowników ze Wschodu. Kontrowersyjne wydaje się w nich jednak wprowadzenie wymogu uzyskania dla takiego pracownika certyfikatu rezydencji podatkowej, wydanego przez Polski urząd skarbowy. Nowe regulacje komentują eksperci zaproszeni przez redakcję.

Źródło: www.blog.ey.pl

Niższe składki do PPK dla mniej zarabiających


Ministerstwo Finansów przedstawiło poprawiony projekt ustawy o PPK, który uwzględnia wiele postulatów zgłoszonych w trakcie konsultacji publicznych. Są wśród nich obniżenie składki do 0,5 proc. dla osób zarabiających miesięcznie poniżej 2100 zł, czy dopuszczenie do tworzenia PPK powszechnych towarzystw emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń na życie.

Źródło: www.blog.ey.pl

RODO nie zabroni ZUS-owi przeglądać Facebooka płatników


Rozpoczęcie stosowania RODO nie ograniczy uprawnień ZUS do śledzenia profilu płatnika na portalu społecznościowym w celu sprawdzenia, czy naprawdę przebywa on na zwolnieniu z powodu choroby.  W towarzyszącym tekstowi wywiadzie („Zawsze sprawę może rozstrzygnąć sąd”, DGP, 24 maja 2018, str. D1) Monika Krasińska – dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze GIODO – wskazuje, […]

Źródło: www.blog.ey.pl

Najmniejsi podatnicy unikną składek, ale nie PIT


Konstytucja Biznesu wprowadziła do polskiego prawa gospodarczego tzw. działalność nierejestrowaną. Osoby fizyczne prowadzące działalność nierejestrowaną nie są objęte obowiązkiem płacenia składek ZUS, ich dochody podlegają jednak opodatkowaniu PIT (jako tzw. dochody z innych źródeł). Podobnie osoby takie – w zakresie wymaganym przepisami o podatku od towarów i usług – muszą posiadać kasę fiskalną. Mogą jednak […]

Źródło: www.blog.ey.pl

ZUS nakłada składki, skarbówka chce podatku


Nowa praktyka ZUS i organów podatkowych stwarza istotne ryzyko zarówno dla firm, które starały się obniżyć koszty pracy przez przenoszenie zatrudnionych na inne umowy, jak i dla ich pracowników. Z jednej bowiem strony ZUS nalicza tym podmiotom zaległe składnik, z drugiej zaś – fiskus interpretuje zapłatę przez zatrudniającego zaległych składek jako przychód po stronie zatrudnionego. […]

Źródło: www.blog.ey.pl

Decydują dokumenty, a nie urzędnik


Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił – oczekiwane od dawna przez m.in. branże transportową – kryteria dla wniosków w sprawie otrzymania tzw. zaświadczenia A1 dla pracowników z państw trzecich. ZUS nie będzie już zatem ustalał centrum interesów życiowych pracownika. Jak komentuje Jan Buczek z Zrzeszania Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce „nowe zasady w naszej wstępnej ocenie powinny […]

Źródło: www.blog.ey.pl

Pracownik musi być ubezpieczony w UE


W przypadku odmowy wydania przez ZUS zaświadczenia potwierdzającego prawo pracownika do podlegania polskiemu ubezpieczeniu, na pracodawcy ciąży obowiązek zgłoszenia go do instytucji zagranicznej. Jak bowiem zaznaczył w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z 9 maja 2018 r. (II UK 150/17, II UK 241/17) sędzia SN Zbigniew Myszkowski, „negatywne decyzje ZUS powinny trafiać do zagranicznych odpowiedników, żeby […]

Źródło: www.blog.ey.pl

Bez składek za cudzych pracowników


Polska firma, która planuje zawarcie z przedsiębiorstwem z Bangladeszu umowy na roboty budowlane, nie będzie musiała odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne za obywateli Bangladeszu, zatrudnionych przez tego kontrahenta – wynika z interpretacji ZUS (WPI 200000/43/138/2018). Przesądza o tym okoliczność, że polska spółka nie zamierza zawrzeć umów o pracę lub cywilnoprawnych z pracownikami podmiotu bangladeskiego.

Tagi: Firma, ZUS, Umowy
Źródło: www.blog.ey.pl

Biznesmeni mogą mieć kłopoty z nowymi ulgami


Przepisy ustaw Konstytucji biznesu wprowadzają wiele rozwiązań (w tym w zakresie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne), które mogą okazać się korzystne dla przedsiębiorców. Jak jednak zauważa autor, zwolnienie ze składek ZUS nie tylko odbije się negatywnie m. in. na przyszłych świadczeniach otrzymywanych przez przedsiębiorców, ale także doprowadzi do powstania skomplikowanego systemu, czytelnego tylko dla […]

Źródło: www.blog.ey.pl

Ulga na start już do wzięcia, chętni są


Od dziś zaczynają obowiązywać przepisy ustaw tzw. Konstytucji biznesu. Jednym z kluczowych jej rozwiązań jest tzw. ulga na start, czyli zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców przez pierwsze 6 miesięcy działalności gospodarczej. Autorka – w oparciu o opinie ekspertów – analizuje pozytywne i negatywne skutki skorzystania przez przedsiębiorcę z tego uprawnienia.

Źródło: www.blog.ey.pl

ZUS poległ w walce o składki ze zlecenia


Sąd Okręgowy w Warszawie (XIV U 2243/17) uznał, że okoliczność osobowego powiązania teatru i wspierającej jego działalność fundacji nie stanowi powiązania, które skutkowałoby obciążeniem pracodawcy (teatru) składkami z tytułu umów zlecenia zawieranych przez fundację z jego pracownikami. Wyrok może mieć znaczenie nie tylko dla funkcjonowania fundacji działających przy instytucjach kultury, ale także innych podmiotów powiązanych […]

Źródło: www.blog.ey.pl

Bez składek od napiwków pracowników


Ponieważ napiwki otrzymane przez pracowników bezpośrednio do klientów kasyna nie stanowią przychodu z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorca nie musi odprowadzać od nich składek na ubezpieczenia społeczne – wynika z decyzji ZUS (DI/100000/43/614/2015, oddział w Gdańsku). Bez znaczenia jest przy tym okoliczność, ze […]

Źródło: www.blog.ey.pl

Firmy stosujące zlecenia na celowniku ZUS


Dzięki zaawansowanemu systemowi informatycznemu, jaki wdrożył ZUS, coraz liczniejsze kontrole ZUS stają się obecnie coraz bardziej efektywne – ponad połowa z nich kończy się decyzją nakazującą przedsiębiorcy zapłacenie składek. Szczególną uwagę – wbrew wydawanym przez sam ZUS interpretacjom – kontrolerzy przywiązują do podmiotów, które przed 2016 r. podpisywały kilka umów z jednym zleceniobiorcą lub zatrudniały […]

Źródło: www.blog.ey.pl

Niższe składki przewidziane tylko dla uczciwych firm


Spośród przedsiębiorców, którzy uzyskali indywidualną interpretację w sprawie zwolnienia ze składek w Polsce z racji zatrudnienia na umowę o pracę w innym państwie UE, co dziesiąty musiał jednak uregulować składki wraz odsetkami. Jak zaznacza bowiem Wojciech Andrusiewicz – rzecznik prasowy ZUS – „zakładamy, że osoba deklarująca pracę w tym kraju faktycznie planuje tam pracować. Nasz klient […]

Źródło: www.blog.ey.pl

ZUS coraz bardziej precyzyjny


Na czarnej liście inspektorów są firmy odprowadzające jedną składkę od pracownika zatrudnionego w kilku spółkach czy dokonujące znacznych zaliczek na poczet wypłacanych świadczeń. ZUS zatrudnia około 1,5 tys. inspektorów kontroli, którzy przeprowadzają rocznie około 80 tys. kontroli płatników składek. Wykrywają oni błędy na kwotę około 333 mln zł rocznie. Kontrole ZUS są coraz precyzyjniej adresowane […]

Tagi: Firma, ZUS
Źródło: www.blog.ey.pl

Webcast EY: ZUS 2018/19 okiem inspektora: typowe błędy, dozwolone oszczędności, obszary pilnych zmian


Zapraszamy na webcast z cyklu Bezpieczny Podatnik 2018, który poświęcony będzie zagadnieniem związanym z rozliczaniem składek ZUS. Kontrole ZUS mogą być bardziej dotkliwe dla przedsiębiorców niż standardowe kontrole podatkowe. Zapraszamy na webcast, którego celem jest pomoc we wcześniejszym przygotowaniu do takich kontroli. Podpowiemy jak postępować, żeby uniknąć sankcji. Transmisja odbędzie się 10 kwietnia 2018 r. […]

Źródło: www.blog.ey.pl

ZUS podważył umowę w Żabce


Sąd Najwyższy potwierdził słuszność uznania osoby prowadzącej samodzielną działalność za zatrudnioną na etacie (II UK 711/16). Wyrok może mieć przełomowe znaczenie dla setek tysięcy samozatrudnionych, którzy stale współpracują z jedną firmą i prowadzą swoją działalność w miejscu i godzinach narzuconych przez zleceniodawcę – podkreśla autor. Mogą oni starać się o uznanie ich za etatowych pracowników. […]

Tagi: Firma, ZUS
Źródło: www.blog.ey.pl

Zaległego ZUS nie wrzucisz w koszty


Niektórzy przedsiębiorcy chcąc zaoszczędzić na składkach ubezpieczeniowych, przerzucali pracowników na inne umowy, np. umowy o dzieło. ZUS coraz częściej kwestionuje takie operacje, co kończy się naliczeniem zaległości w składkach. Dodatkowo fiskus nie zgadza się na rozliczanie zaległości w kosztach podatkowych. Stanowisko fiskusa potwierdził w niedawnym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (I SA/Bk 1864/17). Sąd […]

reklama
Kontakt z nami